Privacy statement

  • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Pals B.V. die handelt onder de naam Pals Letselschade, statutair is gevestigd in Emmen en rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer P.C.M. Leermakers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04037305. Pals Letselschade maakt deel uit van de bedrijven van Brandmeester Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74582771. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacystatement kun je contact opnemen met Eline Ruiter, Manager Communicatie & Branding bij Brandmeester Groep.
  • Pals Letselschade verwerkt je persoonsgegevens om je inzending voor deze campagne te verwerken en je op de hoogte te brengen van de verkozen nominaties. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en verleen je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.
  • Pals Letselschade verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die jij toestuurt door je inzending. Je persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de marketingafdeling van de moederonderneming van Pals Letselschade (Brandmeester Groep).
  • Pals Letselschade bewaart je gegevens zo lang als deze campagne voortduurt. Na afloop van deze campagne verwijderen we je persoonsgegevens weer.
  • Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid of verwijdering van je persoonsgegevens of intrekking van de toestemming die je eerder hebt gegeven, kun je sturen naar info@palsletselschade.nl. Je ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van je verzoek bericht van ons.
  • Als je gegevens ondeugdelijk zijn verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.